Höns

Höns DEL 2

Det är en avvägning hur stor frihet hönsen tillåts ha i trädgården. Vi har valt att låta dem gå ute på dagarna. Är vi hemma har de tillgång till hela trädgården och är vi borta sätter vi för så de går i en mindre del. Ibland får de också vara i hönsgården men då ser… Läs mer Höns DEL 2